Regler

Alla deltagare måste kunna reglerna. Det kan se mycket ut men de är egentligen inte så avancerade. Reglerna avser vad som är och inte är tillåtet off-lajv (i verkligheten). Till exempel så står det i reglerna att det är tillåtet att stjäla vissa saker under lajvet. Det innebär inte att du inte kommer att bli vederbörligt bestraffad in-lajv (i lajvvärlden) om du blir påkommen.

Innehåll

Begrepp
Allmänna regler
Kodord
Strid och slagsmål
Off-platser och off-tid
Övriga regler

Lajvvärlden är helt jämställd, inom alla folkslag! Det är strikt förbjudet att säga saker som baseras på fördomar om kön, exempelvis att en kvinna skulle vara sämre som soldat eller att en man som gråter är svag. Alla kön kan ha vilket yrke de önskar utan några sociala konsekvenser eller fördomar. Klädesdräkten är också helt könsneutral, och det är fullt tillåtet för kvinnor att bära byxor eller män att bära klänning. Könsdiskriminering existerar inte inom Ljusorderns värld och skall alltså inte spelas på.

Begrepp

Off eller Off-lajv = Verkligheten, allt som inte tillhör lajvvärlden.

In eller In-lajv = Lajvvärlden och det som hör lajvvärlden till.

Boffervapen = Ett vapen som är tillverkat av mjuka material för att inte skada på riktigt.

Boffer =strid med boffervapen.

Arr eller Arrangör = Allsmäktig allvetande person som har jobbat hårt för att göra ett så roligt lajv som möjligt åt dig.


Allmänna regler

Arrangörens ord
Arrangörens ord är lag. Om en arrangör säger en sak så är det så, även om det strider mot någon av reglerna nedan. (Arrangörernas roller däremot kan vara lika nesliga och lögnaktiga som vilken annan roll på lajvet men det är en helt annat sak. Rollen och personen bakom är ju två helt olika personer.)

Respekt och tillit
Lajv bygger på tillit. In-lajv kan vi vara hur elaka och jävliga som helst men off-lajv så vet vi att alla är snälla människor som bara vill väl. För att kunna lajva sådant som konflikter, strid, och gräl så måste vi kunna lita på varandra. Off-lajv måste du kunna lita på att ingen kommer att göra dig illa på riktigt eller menar de elaka saker som sägs.

Allemansrätten

Du får inte bryta kvistar, ta bark eller på annat sätt skada levande träd och buskar. Inget skräp får lämnas kvar. Matrester kan grävs ner om det görs ordentligt.

Svensk lag
Gör inget olagligt off-lajv

Alkohol och tobak
Lajvet är helt alkoholfritt! Ingen riktig alkohol får förekomma under eller i anslutning till lajvet. Det är inte heller tillåtet att anlända berusad. All rökning under lajvet undanbeds. Det är tillåtet att snusa men var diskret. Om du trots allt måste röka under lajvet så måste du gå undan. Ingen ska behöva sitta i din tobaksrök, så tänk på vindriktningen.


Kodord


“Off, något

Om du behöver säga något off-lajv så säg “Off” och sedan det du vill ha sagt. På lajv är det svårt att veta vilka känslor som är äkta och vilka som är spelade. Det är därför din skyldighet att säga till om du tycker att något går för långt. Men det är aldrig fel att kolla med någon annan om allt är okej genom att viska till denna “Off, är du okej?”

I övrigt gäller att inte prata off i onödan. Är det något som kan vänta till efter lajvet så får det vänta till efter lajvet. Behöver du säga något till någon så försök viska diskret så att ingen annan behöver höra. Om du behöver säga något längre så säg in-lajv att du vill prata enskilt med personen och gå undan en bit. Sen säger du “Off” och vad du behöver säga.

Sammanfattningsvis: Om någon säger något under lajvet så är det rollerna som utalar sig, såvida personen inte säger “Off” före, för då är det den riktiga personen bakom rollen som talar.

“Skarp skada!”

Om du eller någon annan har skadat sig allvarligt på riktigt så ska du ropa “Skarp skada!” och då avbryts lajvet. Hör du någon som ropar “Skarp skada!” så ska du ropa vidare om du tror att det finns lajvare som inte har hört. Kolla sedan vad som har hänt och hjälp till efter förmåga. När läget är under kontroll igen så återupptas lajvet.

Kommandot “Skarp skada!” är reserverat för allvarligare olyckor som kräver att lavjet avbryts. Behöver du hjälp att plåstra om ett småsår eller ett skavsår så kan du lösa detta med att diskret säga “Off” till någon arrangör och förklara vad som har hänt. Om du är osäker på om en person är skadad på riktigt eller bara lajvar så fråga först off innan du ropar “Skarp skada!”.

Men kom ihåg att det är bättre att ropa “Skarp skada!” en gång för mycket än en gång för lite och var det inget allvarligt så kan lajvet snabbt återupptas.

“Lajvet är slut!”

När lajvet är slut kommer arrangör att högt och tydligt ropa “Lajvet är slut!”. Då är lajvet slut.

Strid och slagsmål

Knock
För att knocka någon slår du denna lätt på axeln med ditt boffervapen och säger “Knock”. Personen som blir knockad ska då falla ihop medvetslös i ca 10 minuter eller tills någon ruskar personen vaken. När du vaknar upp efter en knock har din roll huvudverk i ca en halvtimme. När du knockar någon så använder du den tyngsta delen av vapnet, för ett svärd är det hjaltet som gäller. Du måste stå bakom personen som du knockar.

Det är tillåtet att knocka under väpnad strid (se längre ner) förutsatt att du faktiskt lyckas placera dig bakom personen och hinner utföra knocken innan personen i fråga upptäcker dig och vänder sig om.

Hjälm skyddar alltid mot knock. Stora väsen, som orcher och troll, kan inte bli knockade.

Vapen och rustning

Alla vapen på lajvet måste vara boffervapen. Alla vapen måste kontrolleras av arrangör innan lajvstart för att avgöra om de är säkra att slåss med. Rustningar och hjälmar gör att du tål mer träffar (se väpnad strid). Arr avgör på plats hur mycket din rustning är värd. Rustningar med vassa delar är inte tillåtna då de kan skada både folk och boffervapnen. Bär endast rustning om det passar din roll.

Åldersgränsen för att bära eller använda boffervapen är 15 år. Detta gäller dock inte Ljusväktare, som får använda boffervapen oavsett ålder (minst 13 år).

Väpnad strid
Endast hugg är tillåtna med svärd, yxor och liknande. Dessa boffervapen tål inte att stötas med. Stick är endast tillåtet med spjut och liknande boffervapen avsedda för just stick. Inga slag/stick mot huvud, hals eller skrev är tillåtna.

Sköldstöt, dvs att slå till någon med skölden, är inte tillåtet.

Varje roll har ett visst antal KP (kroppspoäng) som anger hur många träffar du tål. Hur många KP du får beror på vilken roll du spelar och om du har rustning eller ej (se lista längre ner). Blir du träffad på kroppen av ett närstridsvapen förlorar du 2 KP. Blir du träffad på kroppen av en pil förlorar du 3 KP. Blir du träffad på arm eller ben förlorar du 1 KP oavsett vapen.

När du förlorat alla dina KP är du nedgjord och faller till marken av dina skador. Skrik gärna av smärtan och om det behövs kan du kravla åt sidan så att du kommer ur vägen för de som fortfarande strider. Du kan inte längre slåss eller göra någon skada när du är nedgjord. Skador du får från nedgjorda roller räknas alltså inte. Det är upp till var och en att hålla reda på sina KP och vara ärlig med när man är besegrad.

Lösa träffar som bara precis nuddar (gäller ej pilar), eller parerade slag som ändå når fram räknas in-lajv som för lösa för att göra någon skada. Otillåtna träffar såsom stötar och slag mot huvud och skrev räknas inte heller.

Glöm inte bort att lajva under striden. Spela på vapnets tyngd, din roll orkar inte vifta med ett tungt svärd allt för mycket. Spela på skador, även om du inte blir nedgjord på första träffen så gör det förbannat ont.

Människor har 2 KP
Orcher har 4 KP
Alver har 3 KP men bara 1 timmes läketid

Rustning ger normalt +1 eller +2 KP, beroende på material och omfattning.

Död och skador
Du kan aldrig dö om en arrangör inte godkänt det först. Blir du nedgjord i strid så kommer du högst troligen att överleva, men vill du spela på att du är svårt skadad eller döende så kommer en arrangör diskret att fråga off om du vill dö eller inte. Du kan alltså aldrig bli avrättad eller liknande utan att själv få säga till om du vill att din roll dör eller inte.

När du blivit nedgjord i strid, d.v.s. tagit så många träffar som du tål är du allvarligt skadad. Du får då inte slåss förrän dina skador har läkt och innan dina sår har blivit förbundna så kommer du att behöva stöd av dina kamrater för att alls kunna gå.

Alla sår måste förbindas för att läka. Detta görs genom att knyta ett stycke tyg runt såret. Från att ett sår är förbundet tar det 4 timmar att läka och under denna tid kommer göra ont även om du känner dig bättre ju längre tiden går.

Efter 4 timmar är du helt återställd. Även om du inte är nedgjord så måste dina sår förbindas. Du får inte tillbaka de KP du förlorade i striden förrän såren är läkta.

Det existerar läkedrycker som kan få vilket sår som helst att läka på direkten, men räkna inte med att just du kommer att ha tillgång till sådana.

Övningsstrid

Vill man öva stridskonst in-lajv så går det bra. Man kommer då överens om in-lajv att man bara ska slåss med bredsidan och då är det så. Ingen kan bli skadad under en sådan strid. Det finns ingen möjlighet att bluffa. D.v.s. att man säger att man ska slåss med bredsidan och sedan hugga på riktigt in-lajv.

Off-platser och off-tid

Off-platser

En off-plats är ett ställe där lajvet inte pågår. Dit kan man gå om man är skadad på riktigt och behöver plåstras om eller om man är trött och vill ta en paus från lajvandet. De off-platser som kommer att finnas på lajvet är lilla kammaren i kökshuset och inne i ljusordens hus.

Off-tid
Från kl 22 på kvällen till kl 8 på morgonen varvar lajvet ner. Lajvet pågår för de som vill men inga konfrontationer mellan de olika grupperna får ske under den här tiden.


Övriga regler


Fångar

Det är tillåtet att ta fångar under lajvet. Om du binder någon in-lajv så görs detta mycket löst och symboliskt. Det är inte tillåtet att binda någon hårt på riktigt. På grund av detta så är det förstås inte heller tillåtet att själv ta sig loss då detta skulle vara alldeles för lätt. Det måste alltid vara någon annan som befriar dig.

Det är inte tillåtet att lämna en fånge ensam. En fånge måste få lov att gå på toa men det är inte tillåtet att utnyttja detta för att fly. Om du tillfångatar någon är du ansvarig för att personen inte ska behöva vara hungrig eller frysa. Kolla då och då med din fånge off att allt är okej.

Det är inte tillåtet att hålla någon fången i mer än 2 timmar om inte personen går med på det off. Har du ingen anledning in-lajv till att släppa fången går det ju alltid att ‘råka’ låta personen fly.

Tältfrid
Under lajvet råder tältfrid. Detta innebär att det inte är tillåtet att gå in i någon annans tält (eller sovloft i bybornas fall) och rota bland deras saker. Detta innebär också att det är upp till varje grupp att bestämma hur mycket off-saker som tillåts inne i tälten eftersom ingen annan kommer att vara där inne.

Stöld
Det är tillåtet att stjäla in-lajv pengar och vissa speciell föremål som är viktiga för intrigerna. Inget annat får stjälas. Vilka dessa speciella föremål är kommer att framgå av din intrig eller av situationen. Så om du inte har en specifik anledning att stjäla ett visst föremål så låt bli.

Det är tillåtet att beslagta vapen. Det är inte tillåtet att använda beslagtagna boffervapen utan att ägaren godkänt detta off. Detta eftersom boffervapen kan vara ganska dyra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *