Jormark – Människornas rike

Jormark är den kända delen av världen och det är här vi bor. På ena sidan av Jormark finns havet och bortom havet bara mer hav. På andra sidan av Jormak finns Skogen och bortom Skogen bara mer skog. På den här sidan kan du läsa hur människornas land ser ut, och i underflikar om Jormarks gemensamma kultur. När du gjort det kan du sedan läsa vidare om stadsbor respektive bybor, beroende på vilket av dom du har tänkt spela på lajvet.

Landet

Jormark ligger i en stor bördig dalgång. I centrala Jormark och utmed kusten där myllan är som bäst ligger byarna tätt och städerna växer sig stora. Men längre utåt kanterna är det mer ont om odlingsbar mark och gårdar och byar ligger glesare.

Skogen
Det finns skogar även i Jormark, platser som fått vara eftersom de inte duger till jordbruk eller för att man måste få sin ved någonstans ifrån. Men de skogarna har en början och ett slut, de är inte Skogen. När någon säger Skogen, med extra betoning på ordet då menar man den stora skogen, den vidsträckta massa av träd och åter träd och utan slut som finns utan för Jormark. Tallträsk ligger ganska nära Skogen.

Provinserna
Jormark består av en dussin provinser som alla är självstyrande under en Kung/Drotting eller en Hertig/Hertiginna beroende på provinsens storlek. Alla provinser har en huvudstad där regenten och hovet (regentens närmaste familj och tjänare) bor.

Regenten kräver in skatt från alla invånare i provinsen, utom adeln. Det är nästan bara köpmän som äger några pengar att tala om så därför är den mesta beskattningen i form av mat och andra varor.

Yttermark
Yttermark är en stor provins, i alla fall till ytan, men då provinsen ligger längst ut mot Skogen till så är här ganska glest befolkat. Yttermark sträcker sig längs en ganska bra bit av gränsen mellan Jormark och Skogen.

Hevsmark
Hevsmark är en medelstor provins som ligger lite mer inne i Jormark än vad Yttermark gör. Många tror att Hevsmark är den sista bebodda provinsen innan Skogen eftersom att de småbyar som ligger längst åt Skogen till ofta glöms bort. Dessutom finns det ingen riktig regent där som bryr sig om att beskatta de byar som ligger mellan Hevsmark och Skogen då avstånden mellan gårdarna är så pass långa att det inte är lönsamt.

Dalsmark
Dalsmark är en liten skitprovins som ligger inklämd mellan Yttermark och Hevsmark.

Mittmark
Mittmark har ingen regent utan styrs av Ljusordern som har sitt säte där. Huvudstaden Mittja är den största staden i hela Jormark.

 

Tallträsk – Där lajvet utspelar sig

Tallträsk är en by i utkanten av Jormark. Då området mest består av tallhedar och träsk så ligger gårdarna utspridda på de få plättar som går att odla på. Tallträsk ligger mellan de tre provinserna Yttermark, Dalsmark och Hevsmark, men då byn ligger så avsides från allt annat så har ingen kung brytt sig om att hävda herravälde och skatterättigheter från byn.

 

Ljusordern

Det närmaste genomgående struktur som människorna kommer är Ljusväktarordern eller Ljusordern som den också kallas. Denna rörelse finns representerad överallt i Jormark och har i uppdrag att se till att ingen, människa eller väsen, kommer till skada. Ledordet ”ansvar för mig själv och ansvar för andra” är en välkänd paroll. Genom god samverkan mellan de olika baserna inom Ljusordern löser de problemen som uppstår. När det uppstår en konflikt mellan provinser är det oftast Ljusordern som medlar.

Krigsmakt

Krigsmakten i provinserna Hevsmark och Yttermark liksom i de flesta provinser bygger på riddare. Riddare är ädlingar som givits ett stycke land av regenten som de har rätt att beskatta. Riddaren behöver inte betala något till regenten men i gengäld så är den svuren till Regenten att ställa upp i strid när helst det skulle behövas. Ofta ingår det i avtalet att riddaren även ska kunna ställa upp med ytterligare ett par krigare.

Det finns förstås även legosoldater. Dessa försörjer sig oftast som köpmansvakter, men hyrs ibland in av regenter eller riddare som inte hade riktigt så många krigare som den lovat sin regent.

Några siffror

Detta är absolut inget som någon har kolla på. Det är bara för att du ska få en känsla för skalan på lajvet.

Det finns totalt ca 70 000 människor i ca 20 provinser. En provins kan ha allt från några hundra invånare till flera tusen. Bor det över 1000 personer på samma ställe brukar man kalla det för stad, annars är det en köping eller by. Huvudstaden för en provins kallas dock alltid för stad oavsett storlek, något annat skulle vara en förolämpning mot provinsen.

En provins har normalt en riddare/krigare per 100 invånare. 100 man är alltså en stor här.

Hela Jormark är ca 40 dagsmarscher tvärs över.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *