Vision för Ljusordern V

Denna text är framförallt menad för personer som ska eller funderar på att spela orcher eller övergängare under Ljusordern V. Ska du det inte så bör du inte fortsätta läsa, för ditt eget spels skull.

För Ljusordern V så har vi en lite annorlunda vision för orchgruppen än förra lajvet. Orcherna är inte tänkta att vara antagonister på lajvet, de är inte den onda styrkan som ska besegras av Ljusväktarna. De är ett våldsamt folk, vilket gärna ska spelas på, men vi vill inte se en onödig bofferfest. Här redogörs orchernas motiv bakom att bege sig till Tallträsk, vilket kan vara viktigt då man väljer och skapar en roll som orch eller övergängare.

Orchstammen Vos-Da-Lag består numera av både gråväsen och människor, vilket har lett till att de avvikit från storhövdingens vision om att samla alla gråväsen under en fana och rensa ut alla människor från landet. De vill inte böja sig för storhövdingens vilja, men de har under året insett att de ensamma inte kan göra det. Därför så har inte kommit till Tallträsk för att ta över byn, utan för att förhandla om en allians, hjälp eller rentav rekrytering av Tallträsks bybor.

Vos-Da-Lag är därför en mer resonabel bunt gråväsen än gemene stam överlag, om än de fortfarande är hårdhudade orcher i ordets rätta mening. De har sett värdet i människor sedan att övergångarna slöt sig till dem, och ser inte poängen i att rensa ut dem som resten av sitt folk. De är också smarta nog att inse att de inte kommer få med sig byborna från Tallträsk genom att slå ned dem först. Och Tallträsk? Det är bara början.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *