Senaste året i Tallträsk

Det senaste året i Tallträsk har varit ett olyckligt sådant.

Det började med incidenten förra sommaren, då den orchstam som bosatt sig kring byn i många år plötsligt anföll och drev ut byborna från Tallträsk. Blott dagar senare så övergav de byn igen, lika plötsligt som de övertagit den, och Tallträsk låg plötsligt övergiven.

Under veckorna som följde så återvände byborna långsamt till värdshuset och gårdarna i Tallträsk, Alla återvände inte – men det var även här som några nya ansikten dök upp. Det var ett fåtal människor från Myrängen, som flytt till Tallträsk när även deras hemby anfallits av orcher. Men de hade en ännu värre berättelse att vittna om, för i Myrängen hade orcherna inte nöjt sig med att anfalla, förstöra och lämna byn. I Myrängen hade orcherna stannat, och än värre – de hade förslavat de arma bybor som inte hunnit fly.

Trots vissa tidigare meningsskiljaktigheter så inbjöds flyktingarna från Myrängen till Tallträsk, och har permanent bosatt sig där – eller åtminstone tills Myrängen befrias. Att ta tillbaka byn själva har inte kommit på tal. Inga av de bud man försökt skicka till de förslavade människorna från Myrängen har kommit fram eller besvarats. Tallträskborna har inte bemödat sig till att kontakta Ljusordern för Myrängens räkning – dessutom verkade det redan som att en patrull skickades dit för att lösa konflikten, men uppenbarligen utan att lösa något. Myrängen står fortfarande under orchisk kontroll, och byborna i Tallträsk vet lika lite om vad som hänt som innan. Vad de vet kan invånarna från Myrängen redan vara döda.

Men som om överfall av orcher inte vore nog, världen har varit svår för de enkla bönderna i Tallträsk. Orcherna hann åstadkomma en hel del förstörelse när de överföll byn. Groende skördar trampades ned och förråd stals eller åts upp, och mycket av den skörd som överlevde anfallet vissnade under sommaren utan förklarliga anledningar. Man har fått kämpa sig genom en svår och kall vinter, med boskap som försvunnit, svultit eller dött, och många jägare som fått återvända tomhänta hem.

Oturen verkar ha slagit sig fast i Tallträsk. Många tror att det är för att man gjort tomtarna missnöjda, men ingen är helt säker på varför. Vissa hävdar att det är orcherna och deras otyg som orsakat det, andra att man helt enkelt måste komma på bättre sätt för att jaga bort oturen. Vissa muttrar tyst om att det är myrängarnas fel – allt började gå snett efter att dem kommit till byn.
Det alla tallträskare är eniga om är att det viktiga nu är att hålla ihop. Om de inte gör det, så kommer det inte att finnas något kvar att kalla Tallträsk länge till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *