Stadsbor

Den här sidan är till största del riktad till de Ljusväktare som kommer från städer.

Livet i staden är ofta ganska hektiskt och livligt, det är nästan alltid någonting på gång och det finns väldigt mycket att se. Många stadsbor vill dock gärna se resten av världen och det flesta har någon gång i sitt liv varit ut och rest i Jormark, inte sällan via Ljusordern. Självklart har man inte sett allt, Jormark är ganska stort och få letar sig med vilje till de allra yttersta delarna, men man har ändå sett mycket.

Vill du spela en stadsbo så är det en god idé att läsa den gemensamma människokulturen samt informationen om stadsbor i underflikarna.

Mer om vilka städer du kan komma ifrån hittar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *