Tallträsk

Mitt emellan två stora provinser, och en liten skitprovins, ligger Tallträsk. Tallträsk har fått sitt namn av det stora träsket, omgivet av tallar, som skiljer den från grannbyn Myrängen. Det är få platser i trakten som duger till att odla på, vilket har gjort att gårdarna ligger väldigt glest. Trots att man kallar sig “by” så kan det vara flera kilometer mellan grannar. De yttersta gårdarna ligger en halv dags promenad från värdshuset.

Alla tallträskare är bönder. Visst finns det hantverkare, men byn är för liten för att någon ska kunna försörja sig på enbart sitt hantverk. Den enda som inte brukar jorden är värdshusvärden. De klär sig enkelt och lever enkelt, men är i regel rätt nöjda med det.

Eftersom att det är oklart vilken provins Tallträsk egentligen tillhör så behöver tallträskarna oftast inte betala skatt, förutom om det plötsligt irrar sig dit någon vilsen skatteindrivare från de större provinserna som inte riktigt vet vars den är.

Avsaknaden av en furste eller någon annan som bestämmer har lett fram till Byrådet. Byrådet består av tre personer som kallas Äldste. De Äldste är oftast, men inte alltid, så som namnet antyder de äldsta i byn. Byrådet uppgift är att diskuterar sådan som rör och att reda ut konflikter mellan Myrängenbor. Byrådet har ingen formell makt men eftersom de Äldste valts på grund av sin vishet så respekteras nästan alltid deras beslut.

Tidigare kom det väldigt sällan någon utomstående till Tallträsk, och man är därför van vid att klara sig själv. Sammanhållningen i byn är därför stark och misstänksamheten mot omvärlden ännu starkare. Nu när det har varit så mycket oroligheter i området har man dock börjat släppa in myrängenbor till byn.
Även Ljusordern kommer sällan till Tallträsk. Eftersom det tills nyligen varigt ett lugnt område utan bråk har det inte funnits anledning till besök. Närmaste bas ligger lika långt bort som städerna.

Värdshuset

Ganska centralt i Tallträsk och nära handelsvägen ligger värdshuset som är knutpunkt för hela Tallträsk. Värdshuset hade ett namn för längesedan, men eftersom att alla bybor bara kallar det för “värdshuset” så har namnet för längesedan gått förlorat. Det är hit tallträskarna går för ett stop när ensamheten tränger sig på. Det är där man samlas för fest när något ska firas och för råd när gemensamma beslut ska fattas.

Byrådet

Avsaknaden av en furste eller någon annan som bestämmer har lett fram till Byrådet. Byrådet består av tre personer som kallas äldstar. Äldstarna är oftast, men inte alltid, så som namnet antyder de äldsta i byn. Byrådet uppgift är att diskutera sådant som rör byn och att reda ut konflikter mellan tallträskare. Byrådet har ingen formell makt, men eftersom äldstarna valts på grund av sin vishet så respekteras nästan alltid deras beslut.

Bygardet

Säkerheten i byn sköts av det så kallade bygardet, en liten församling människor ledda under en kapten. I Tallträsk har gardet aldrig varit fler än tre.Gardessoldaterna är sällan stridstränade på mer än en väldigt grundläggande nivå, oftast är dem bara enkla bönder som sköter åkrar och djur på sidan av sitt uppdrag som byns beskyddare. I vissa fall kan de dock även vara Ljusväktare som återgått till ett civilt liv och därför har en faktiskt militär utbildning. Man slösar ogärna stål på dyrbarheter som svärd eller ringbrynjor, varför gardessoldaterna generellt är beväpnade med klubbor, yxor eller liknande vapen.

Myrängen

I Tallträsk så är väldigt lite känt om omvärlden, men grannbyn Myrängen den känner man minsann till, för i Tallräsk går det alltid rykten om vad som pågår i Myrängen och det tycks finnas en outtömlig källa på sådan kunskap som “alla vet”. Myrängenborna är inavlade och har hår på fötterna, deras tomtar äter barn och de flesta är varulvar.

Eller ja, de ryktena gick tidigare. Förra året flydde flera myrängenbor till Tallträsk. Gråväsen hade tagit över deras by, sade det. Efter många om och men fick de bo kvar i Tallträsk över vintern. Vad ingen hade räknat med var att gråväsendena skulle komma till Tallträsk. Nu är de i utkanten av byn och ingen vet vad de vill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *