Övergängare

Att en människa blir en del av den orchiska kulturen är oerhört ovanligt. Det har hänt ett fåtal gånger under historien, endast när en människa uppvisat exceptionell styrka och orchisk heder. Förra året hände det något så ovanligt som att en hel by, Myrängen, inbjöds att bli en del av den lokala orchstammen. Detta hände efter att de utsända Ljusväktarna lagt fram förslaget för att lösa konflikten i byn, och av respekt för Ljusordern så godtog orcherna lösningen.

Orchernas syn på övergängare
En människa som har godtagits i en orchstam betraktas på alla sätt och vis som en fullvärdig medlem. De är inte slavar på något vis och det är oerhört förolämpande att missta en övergängare, en konverterad människa, för en slav. När man frågar orcherna själva om detta så brukar de säga att: “Människan är inte orch, men människan är olog.” Att vara olog, en av stammarnas folk, innebär att man i kultur, tanke och själ är en orch – vilket är viktigare än blod och art för gråväsen.

Det finns givetvis alltid individer som inte håller med och som har svårare att bortse från orchernas traditionella syn på människor. Dessa är dock få i antal, och det är en åsikt man generellt håller hemlig. Den som öppet kallar en övergängare ovärdig att vara olog kommer snabbt att blir ogillad inom stammen.

Att leva som övergängare
Om man fått erbjudandet att upptas i en orchstam och accepterat det, så förväntas man helt och fullt bli en orch. Man beter sig korrekt enligt orchiska traditioner och seder, även om man exempelvis inte behöver vara lite högljudd och aggressiv som en orch generellt är. Gör man det inte så lider man precis samma konsekvenser som vilken orch som helst.

Det är inte ovanligt att det inledningsvis leder till vissa kulturkrockar, speciellt i fallet med Myrängen. Orcher har ofta svårt att förstå att förstå hur sköra och svaga människor är i jämförelse med dem själva, även om de också accepterar det. Om man som övergängare kan bli utkastad från orchfolket efter att ha blivit en del av det är okänt, då det tidigare aldrig hänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *