Allt om Ljusordern

“Ansvar för sig själv – ansvar för andra”

Ljusordern är den organisation som människorna tillämpar i sitt rike för att upprätthålla lag och ordning. Oavsett om ett troll löper amok, två byar ligger i fejd eller en konstig sjukdomsvåg har slagit till, så är det Ljusordern som är utsänd för att lösa problemet.

Eftersom Ljusordern har så många olika uppdrag, så har de en väldigt flexibel organisation med en fast förankrad värdegrund ”Ansvar för sig själv och ansvar för andra”. Därför är våld alltid sista utvägen. Deras symbol (nedan) är välkänd även ute i små avkrokar runt om Jormark.

LjusOrderLogga

Att vara ljusväktare är något väldigt hedersvärt och långt ifrån alla klarar sig genom alla prövningar som den 3 år långa utbildningen innebär. Efter godkänd examinering så är man en fullvärdig ljusväktare.

Träningen
Det första året i Ljusordern är samma oavsett vilken inriktning man ska välja sen. Alla aspiranter tränas fysiskt och psykiskt inom många olika områden, efter det första året så är man examinerad i moral, sjukvård, samtal och försvar.

Andra året
påbörjar man sin specialisering inom ljusordern. Även om alla fullvärdiga väktare ska kunna tjänstgöra i den roll som situationen kräver, så läggs ett år på fördjupning för den tilltänkta tjänsten.

Första halvan av tredje året så blir du tilldelad din patrull som du ska tjänstgöra med. Denna tid läggs på att bygga samman gruppen, att du ska lära dina gruppkamrater och det du lärt dig under ditt fördjupningsår.

Andra halvan är examination, er patrull deltar aktivt i ljusorderns ordinarie verksamhet, med mindre och mindre stöd av överordnade.

Efter ett halvår blir det slutprov, ni blir skickade på ett uppdrag som involverar minst två patruller till. Under uppdraget kommer ni att observeras av erfarna Ljusväktare som även följer upp att tidigare lärdomar från utbildningen är i trim.

Patrullen
Patrullen är väldigt viktig inom Ljosorderns organisation. Från och med träningens tredje år så tillhör alla ljusväktare en patrull. En patrull kan bestå av 4-7 ljusväktare.

Inom Ljusordern kan man tjänstgöra inom ett flertal olika roller:

Lärd
Under ditt fördjupningsår väljer du ett område som du blir specialist på. Hela året tillbringas med att lära sig allt som finns på ämnet, du får tillgång till det stora stadsbiblioteket och tilldelas en mentor inom ditt område. I slutet av ditt år skriver du en avhandling på ditt ämne. Vanliga ämnen är; Botanik, Historia, Språk, Byggnadskonst, Metrologi, Skatthållning, Konstruktion och Läkekonst.

De väktare som aspirerar på Lärd bör vara sen tidigare intresserad av ett ämne och hungrig på att lära sig mer.

Soldat
I många situationer är våld oundvikligt. De som tjänstgör som soldater blir experter på allt som gäller försvarande strid. De kan oräkneliga sätt att oskadliggöra en våldsam person. Mycket teknikträning läggs på att beskydda andra, varför skölden är en central del i utbildningen. Naturligtvis läggs mycket tid på andra kulturers stridsteknik.

Som soldat i Ljusordern är du fysiskt stark och väldigt mån om att fysiskt beskydda andra levande.

Medlare
De aspiranter med stor förmåga att läsa av andra människor tjänstgör som medlare. En väldigt central del i alla patruller. Att förstå andra, kunna identifiera en konflikt och sedan lösa upp den är de kunskaper som medlare bemästrar totalt efter sitt fördjupningsår.

Utbildningen lägger mycket tid på att läsa om alla varelsers beteende och kulturer.

Ledare
Varje patrull anförs av en ledare, vars uppgift är att sköta kommunikationen med överordnade, fördela arbetet inom patrullen, agera taktiskt i strid och ha koll på alla typer av situationer. Ljusordern belyser de stora skillnaderna att vara ledare och överordnad. Ledaren är på alla sätt jämlik med alla i patrullen, men är som person, extra lämpad för de uppgifter som just en ledare gör.

Fördjupningsåret innebär mycket utbildning på hur man informerar och får sin patrull att känna sig så trygg att de sedan kan prestera sitt allra bästa. Det innebär också fördjupning i sjukvård.

En standardpatrull inom Ljusordern består av:
1 Ledare
1 Medlare
1 Lärd
2 soldater

Men som alltid ska en fullvärdig ljusväktare vara beredd att ta vilken uppgift som helst inom patrullen. Det finns även de patruller som specialiseras ytterligare och kanske består av enbart lärda inom sjukvård för att få bukt på epidemi. Vid jakt på stråtrövare kan en patrull innehålla fler soldater då man inte väntar sig att komma undan utan blodsspill.

Efter examinationen
När man väl har examinerats till fullvärdig ljusväktare väntar 5 års tjänst ute i världen, var helst ens patrull behövs. Vid dessa 5 års slut så får man lov att göra valet om man vill fortsätta inom ljusordern eller träda vidare till ett civilt liv.

Fortsätter man så påbörjas ny utbildning för ytterligare tjänster inom Ljusordern. Det behövs alltid examinatorer, lärare, strateger för större slag, administrativ personal och så vidare.

Ljusväktarnas uniform
Grå tunikor är det basplagg som universellt används av alla, från rekryter till generaler inom, Ljusordern. På uniformen, som även kan vara en grå eller vit tabard, finns alltid symbolen med trädet och svärdet som symboliserar Ljusväktarnas auktoritet i fält.

Alla Ljusväktare bär även ett rep som bälte, som symboliserar vilken grad inom ordern de har. Lärlingar har en överhandknot (vanlig knut) på bältet för varje år av utbildningen de gått (en först året, två under andra, tre under tredje). Fullvärdiga Ljusväktare har en åtta på repet. En examinator har två åttor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *