Bybor

De flesta av människorna i Jormark är bybor. Dessa livnär sig oftast som bönder eller enkla hantverkare. Livet i byarna är enkelt och man har mest troligt känt de andra i byn hela sitt liv. Byborna på detta lajv utgörs till största del av tallträskare och myrängenbor, men det finns självklart flera andra byar runt om i Jormark. 

Ska du spela bybo så är det en god idé att läsa texterna i undermenyerna som finns under denna flik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *