Vill du hjälpa till?

Här är ett antal saker som du som erfaren lajvare kan göra för att stödja det här arrangemanget

Delta
Det absolut viktigaste du kan göra är att delta på lajvet. Genom att lajva precis som vanligt och ha kul så visar du vägen för nybörjarna.

 

Bli lånefadder
Arrangemanget kommer att förse ljusväktare och i viss mån tomtar med lajvkläder. Men förhoppningsvis så kommer det även komma vuxna nybörjare som ska spela Tallträskbor. Höj klädstandarden på lajvet genom att låna ut grejer till nybörjarna.

 

Vi arrangörer tror inte på att ha en kollektiv hög med kläder och vi har heller inte möjlighet att hålla reda på alla grejer. Därför kommer vi endast att förmedla kontakt. Själva utlåtandet ordnar ni själva.

 

Håll i en workshop
Workshoppar kan handla om vad som helst som har med lajv att göra och kan rikta sig till nybörjare eller erfarna lajvare. Vill du hålla i en workshop anmäler du detta till ljusordern@gmail.com så snart som möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *