Vad rör sig i skogen?

Han hade gått för att hämta vatten i källan inne i skogen, han tyckte om den bättre än den brunn som fanns inne i byn. Skogskällans vatten verkade mycket klarare och friskare, och hade han tid tog han gärna omvägen in i skogen. Det var vad han hade gjort även denna dag, men någonting var inte som det brukade i skogen, han hörde ingen fågelsång.

När han hade stått där vid källans klara vatten hade han istället hört någonting annat, en flöjt. En flöjt som inte lät som någonting han hört förut, ingen i byn har en flöjt som låter så där, hade han tänkt, det måste komma någon annanstans ifrån. För en kort stund hade hans tankar gått till Näcken. Han backade bort från källan och i samma stund såg han flöjtbäraren, i sin förvåning tappade han spannen med vatten, med hela sitt väsen visste han att han måste fly.

Han sprang och sprang men visste inte åt vilket håll han sprang. Det enda han visste var att han måste bort från flöjten och dess bärare. Kvistar och snår skrapade upp hans hud och på avstånd hörde han flöjten bakom sig. I nästa stund lät det som om flöjten var framför honom, hade han sprungit i cirklar? I sin förvirring såg han inte den stora stenen som blockerade hans väg och han föll handlöst. Flöjten var alldeles intill honom nu, han hörde fotsteg i den mjuka mossan, det sista han såg var ett par fötter alldeles intill sitt huvud, ett barns fötter. Han kände hur tonerna från flöjten strömmade in i honom, fyllde upp hela hans väsen, sedan blev allt svart.

About Leif

Huvudarrangör för ljusordern 3
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *