Välkommen till Ljusordern V 2015

Ljusordern 5 – Förbannelsen över Tallträsk

Ett nybörjarlajv 24-26 juli 2015 på SLI:s lajvområde Tällberg (utanför Drängsmark i skellefteå)

Ärade kapten Gregorius.
Det har kommit till min kännedom att det åter har blivit problem mellan människor och gråväsen i gränsområdet mellan Skogsmark, Hevsmark och Yttermark.
De orchstammar som förra året angrep byn Myrängen och tog över den ska nu ha skapat trubbel i grannbyn Tallträsk.
Jag ber därför att ljusväktare skickas dit. Jag uppskattar att de skulle vara på plats i sena juli. För övrigt anser jag att gränsområdet bör vara hållas ständig uppsikt.

Högaktningsfullt,
Ljusväktare Adylve Hyttlare
18/7, Björnlind

~

Högt ärade Adylve!
Tack för edert svar, min gamle vän.
Det ni beskrivit i edert brev är oerhört korrekt. Som gardeskapten och en av de högsta inom Ljusordern så skickar jag på din rekommendation ett antal ljusväktare och ljusväktarlärlingar till Tallträsk, för att låta dem försöka förhandla med dessa gråväsen. Sedan ämnar jag även att personligen företa mig en resa till Tallträsk. Jag är av den uppfattningen av att både gränslandet och byarna bör hållas under uppsikt.

Samt skall tilläggas att jag föregående år personligen stiftade bekantskap med de båda orchklanerna, Da-Lag och Vos-Da, som befann sig i Myrängen. Två utav dessa gråväsen anlände till vårt tillfälliga läger för att träna ljusväktarlärlingarna i strid. Jag må säga denna syn hade ni velat se högst personligen, min gamle vän.

Vänligen,
Gardeskapten Gregorius Leonidius Varghufvud
20/7, Mittja

Det har gått ett år sedan orcherna tog över värdshuset i Myrängen. Som om det inte vore nog för att oroa människorna i Tallträsk, Myrängens grannby, så löste Ljusordern tydligen konflikten genom att Myrängenborna fick bli en del av orchklanen! Fasansfulla berättelser har man fått höra av det fåtal flyktingar som lyckades ta sig från Myrängen innan orcherna intog värdshuset.

Nu verkar det som att historien upprepar sig. För bara några dagar sedan så har man sett hur en samling orcher och Myrängenbor slagit läger precis utanför byn, och det verkar som att Tallträsk kommer råka ut för precis samma sak som Myrängen. Ljusordern har tillkallats för att försöka lösa situationen. Men det är inte bara det. Få har undgått att märka det mörker som lagt sig över skogarna sedan häxskatten öppnades och draken dog förra sommaren. Kanske är Ljusorderns uppdrag större än de anar?

Nybörjare?

Detta är lajvet för dig. Ljusorderns arrangörer och funktionärer arbetar ständigt för att minska trösklarna för att börja med lajv. Det kommer finnas en grupp på lajvet som kallas “Ljusväktare” och som är speciellt anpassad för nybörjare i åldern 13-18 år. Om du väljer att spela ljusväktare så kommer du att få låna kläder och vapen. Men du är naturligtvis välkommen att spela vad du vill, och vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig oavsett vilken roll du väljer.

Erfaren lajvare?

Det här är lajvet för dig. Ljusordern behöver erfarna lajvare, inte som statister, inte som B-styrka, men som goda förebilder. Vi vill att du kommer och lajvar precis som vanligt. Och vi arrangörer kommer att göra vårat bästa för att erbjuda dig en både spännande och utmanande intrig. Ljusordern är ett lågkravslajv, alla ska kunna vara med. Men vi siktar högt och gör det gärna med din hjälp.

Mer än ett lajv

Som vanligt kommer vi att börja med en workshops-dag, detta är något som har varit väldigt uppskattat av så väl nya som gamla lajvare. Under denna dag så kommer vi bland annat att erbjuda dramaövningar, bofferträning, samt prata ihop oss i grupperna som vi sen kommer att spela.

Sen är det en och en halv dags lajv som gäller.

Efter själva lajvet så avslutar vi tillsammans. Vi tycker att även det som händer efter lajvet är viktigt. För det är då vi pratar av oss och smälter allt som hänt samt knyter nya kontakter inför framtida lajv.

Ljusordern erbjuder inte bara ett lajv. Vi erbjuder allt det där runt omkring också.

Ljusordern V arrangeras av:
Clara Lindberg, Egil Elenius, Andreas Wikberg och Holly Lindkvist,
samt medarrangör Per Lundmark
Kontakta arrangörerna på ljusordern@gmail.com

One Response to Välkommen till Ljusordern V 2015

  1. Inga-Lill Karlsson says:

    Hej!
    Det börjar bli dags att betala deltagaravgifterna för mig och barnen. Enligt Carin Wesslau har jag innestående pengar hos SLI efter att ha betalat dubbelt 2 ggr. Skulle vara intressant att veta hur mycket det är, så jag kan räkna ut hur mycket jag ska betala nu. 🙂

    //Inga-Lill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *